Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Hvis verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først.

Joh 15, 18

PENSJONISTENES TRIVSELSFEST PÅ MISJONSHUSET LØRDAG 29. NOVEMBER.

Det var påmeldt vel 80 pensjonister og med taler, sanger, musiker og medhjelpere av forskjellige slag var det totalt i overkant av 90 på Misjonshuset denne ettermiddagen.

Dette var det 1. Normisjonsarrangementet etter at nybygg,oppussing og diverse oppgraderinger av tekniske anlegg var ferdigstilt. Dessuten var nye bord og stoler på plass.
Alle så ut til å trives, og det var jo det vi ønsket, og intensjonen med innbydelsen.
Ettersom vi nå dekket bord både i storsalen og lillesalen var det forholdsvis god plass mellom bordene til tross for 90 mennesker. Serveringen var fra de nye rommet ved siden av kjøkkenet.
Jan Amund Krog ledet festen, Runo Lilleåsen fortalte fra hjelpearbeidet i Estland, Svein Baraas sang både egne sanger og viser, ved siden av andre kjente og kjære kristne sanger, mens Egil Skogdalen spilte trekkspill og med alt utstyr i tillegg var det som et helt orkester.
Runo fortalte inspirert om arbeidet som er i gang i Estland. Han satte det hele inn i en historisk sammenheng og nevnte kulturforskjeller som finnes. Men understreket hvor like vi allikevel er, og at det estiske folket føler en sterk tilknytning til Norden.
Svein Baraas sine sanger slo godt an, og "Det står en benk i Ørje" var ønskesangen framfor noen. Egils "husorkester" var også svært populært.
Det var en lang og god matpause med livlig prat rundt bordene.Smørbrødfatene var mange og delikate, og det samme var kringler og kaker. Den store og flotte marsipankaka fra banken var også på bordet.
I pausa ble det solgt årer, og salget gikk strykende. Blomstene på bordene samt en del andre gjenstander var med i trekningen.
Festen varte fra 13.30 til ca. kl. 17. og etter tilbakemeldingene å dømme, ville gjestene gjerne komme tilbake neste gang det skulle arrangeres "trivselsfest".
Denne er foreløbig bestemt til 2. mai 2009.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>