Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

"Den som tørster, la ham komme til meg og drikke! Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften har sagt, renne strømmer av levende vann"

joh 7,37-38

PENSJONISTENES HØSTFEST I ØYMARK MISJONSHUS 21.NOVEMBER-09

Lørdag 21.nov. var det atter duket for pensjonistfest på misjonshuset. Mellom 80 og 90 hadde tatt i mot innbydelsen og kom. Et strålende høstvær lagde en fin ramme rundt arrangementet. Dr. Arne Dehli var ”gjesten”vår denne gang. Han kåserte om helsevesenets utvikling i bygda vår. Han tok oss med tilbake til da ”gamledoktor`n ” Reidar Dehli startet sin praksis i bygda og framover til i dag. Det var både skjemt og alvor i historiene, og ikke minst lærerikt og interessant å høre fra en svunnet tid.
Ludvig Oustorp fra Rakkestad sørget for sang, akkompagnert av Odd Volen på piano. Egil Skogdalen hadde, som han pleier, en liten avdeling på trekkspill.
Sognepresten vår, Erling Åge Melberg, stod for andakten. Han tok oss med i noen betraktninger rundt tømmermannen Josefs rolle i Jesu liv.
Hans Kristian Buer ledet festen og ”bjællrekonkuranse”, rappkjeft og åresalg var selvfølgelige innslag. Hans Kristian måtte riktignok forklare visse ord som ikke står i ordlista, til muntrasjon for oss alle. En hyggelig fest med god mat og god prat.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>