Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Salige er de rene av hjertet, for de skal se Gud.

Matt. 5:8

ÅRSMØTE I MARKER - NORMISJON 14.JANUAR 2010

Årsmøte i Marker Normisjon, 14.01.10.

1. Bevertning.

2. Vi åpnet med å synge, ”Guds menighet er jordens største under.”  Solveig Fredbo hadde noen tanker om nytt år og nye muligheter. Teksten hentet hun fra Bergprekenen hvor Jesus lærer oss å be. Vi sang, ”Kjære Gud når eg bed”.

3. Jan Amund Krog blir kveldens møteleder og Liv Volen referent.

4. Else Omvik har gått bort i året som har gått, vi mintes henne og sang, ”I den stille klare morgen”.

5. Barnehagens årsmelding v/Sylvia Brandsrud.
Barnehagen har 24 barn og er fullsatt. Det jobber 6 personer på deltid, til sammen 4 årsverk, i tillegg renholder og vaktmester. Tema i høst har vært naturen med stor vekt på elg. Vårens tema blir tresorter. Budsjettet går greit. På sikt må det bli en fastere avtale med kommunen, så ikke den støtten blir forandret. Personalet trives med jobben sin.

6. Rapporter.

Ørje Barnegospel v/Malin Ånesland og Målfrid Ødegaard.
Koret har ca. 50 unger og øver på tirsdager. De har gitt ut en CD i året som har gått. Det var mye jobb, men gikk økonomisk i balanse. Koret har fire ledere og en musikalsk leder. I tillegg er det fem medhjelpere av de største barna. De blir ofte spurt om sangoppdrag.

Onsdagsklubben v/Øyvind Tveit.
De teller i år ca. 26 medlemmer, og er en meget livlig gjeng. Aldersgruppe er fremdeles 5.-7. klasse. Lederne er Anne Fosser, Trygve Espelund og Øyvind Tveit. Økonomien er god.

Mannsmøter v/Ragnar Kolnes.
De har hatt fire kvelder i høstsemesteret. Medarbeiderne er Steinar Buer, Knut Espelund, Jens Kasbo, Kjetil Horpestad, og Ragnar Kolnes. Det kommer ca. 30 stk. hver gang. Programmet består av en foredragsholder som gjest, varm matrett, lang pause med utlodning og mye prat samt avslutning med kveldstanker. Visjonen er ”tilbud på tvers av tidligere grenser og tilhørighet”.

Styrets årsberetning v/Liv Volen.
Det har vært mye aktivitet i året som har gått. I tillegg til tidligere program, er mannsmøter nytt for året. Det er populære kvelder som vi skal fortsette med. Så har vi hatt to sangkvelder ”Treffsotrifs”. Dette skal vi også jobbe videre med. Foreningen hadde tur til Sauevika 28.-30. august. Ca. 60-70 deltagere var med, et vellykket arrangement som vi kommer til å gjenta. I høst begynte det to ungdommer fra Acta som skulle hjelpe til med barne- og ungdomsarbeidet. En av dem sluttet snart. Vi håper å få i gang en ny avtale så fort som mulig. Foreningen har nå 74 medlemmer.

7. Regnskap v/Knut Espelund.

Regnskapet i Marker - Normisjon viser at foreningen har en sunn økonomi. Knut presiserte at det var en gledelig økning i den faste givertjenesten. Det er godt å vite at det kommer inn et fast beløp hver måned. Gledelig er det også at beløpene i kolekten blir større.8. Valg

Styret - Thor Buer – går ut
Jan Amund Krog – går ut
Liv Helene Volen – gjenvalg (2år)
Hilde Solem Ruud – gjenvalg (2år)
Ellen Kasbo Tveit – ikke på valg (1år)
Egil Skogdalen – (varamann) går inn i styret
Leif Håkon Krog – ny styremedlem (2år)
Ranveig Fløvik Nygård – ny styremedlem (2år)
Knut Espelund fortsetter som kasserer
Ragnar Kolnes – varamann
Formannsvervet er ubesatt inntil videre.

Valgkomite - Egil Skogdalen går ut. Jan Amund Krog går inn sammen med Målfrid
Ødegaard og Marianne Spernes.

Husstyret - Anne- Thoril Horpestad går ut, Målfrid Ødegaard går inn sammen med Øyvind Tveit, Erland Spernes og Anne Fosser.

Kjøkkenkomite – Kjøkkengruppene går sin gang

Pensjonistkomite – Inger Lise og Jens Kasbo ønsker å gå ut, Veronica Espelund er ny. De  
        som fortsetter er Anne Marie og Jan Amund Krog, Liv og Egil Skogdalen,  
        og Hans Kristian Buer.

Basarkomite - Anne Elisabeth Kasbo Stensrud går ut. De som sitter videre er Målfrid
Ødegaard, Astrid Westgård, Berit Krogstad, Liv Skogdalen og Elin Fosser.

T – gjengen Inger Johanne Ruud går ut.9. Eventuelt.
Det ble foreslått å spørre noen av de unge om å være med i kreativ gruppe, for eksempel Mia og Ida Espelund og Emily Ødegaard.

Styret må finne en løsning på ledere til KBK og T-gjengen. De ble oppfordret til å kontakte Acta om noen kan ta en jobb eller søke etter hjelp utenfra. Det er viktig med barne- og ungdomsarbeidet.

Det er ønske om et møte med gruppelederne i husgruppene.

Foreningen skal planlegge ny foreningsweekend, denne gangen har vi bestilt Solbukta 20.-22. august 2010.

Det var også forslag om å åpne dørene for ungdom etter KRIK-samlinger på Ørje lørdager.  

Styret ønsker mer tilbakemelding på arbeidet som gjøres.

Til slutt ble det delt ut blomster til Knut som kasserer, Astrid og Rolf som vaktmestere og Thor som formann. Thor var ikke tilstede denne gangen på grunn av sykdom. Helt til slutt ba vi ”Fader vår”.

Referent Liv Volen.

<< Tilbake
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>