Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Joh 14, 26
 Vårsemester 2019
 Rev.8/12 
         
Kjøkkengrupper   mob/tlf  tj.dato  tj.dato  tj.dato  tj.dato  tj.dato

 1) Astrid Westgård

 959 10 220   24.Jan. 28.Apr.      
 Ragnhild Berger  977 16 063          
 Kirsten Kolnes Buer  980 60 537          
             
2) Berit Krogstad  473 48 752 5.Mar. 11.Mai.
   
 Anne Marie Krog  971 84 710          
 Hilde Solem Ruud            
             
 3) Målfrid Ødegaard  971 43 083 6.Jan. 12.Mar. 12.Mai.
 
 Heidi D. Labråten  69 81 43 47          
 Ranveig Nygård  911 64 568          
             
 4) Elin Fosser  974 74 689 13.Jan.  11.Apr. 11.Jun.
 
 Anne-Thoril Horpestad  979 86 031          
 Karin Krosse  917 50 336          
             
 Vertskap:            
I) Kjetil Horpestad  918 46 502  13.Jan.  11.Apr.      
II) Gunnulv Ruud  922 02 552 24.Jan.  28.Apr.      
III) Torfinn Oustorp  958 38 204  10.Feb.  12.Mai.      
 IV) Thor A. Buer  975 29 080 6.Jan.  24.Mar.
   
             
 Møteleder:            
 M1) Lasse Krog  476 64 503  13.Feb.  28.Apr.      
 M2) Leif Håkon Krog  924 36 357  24.Mar.        
 M3) Egil Skogdalen  474 55 638  24.Jan  12.Mai.      
 M4) Jan Amund Krog  412 98 153  10.Feb.        
 M5) Berit Krogstad  473 48 752          
 M6) Thor A. Buer  975 29 080  6.Jan..  11.Apr      
             
 Data og Lyd:            
LD.1) Øyvind Tveit  932 30 213  13.Jan.  10.Feb.  24.Mar.  28.Apr.  
LD.2) Lasse/Leif Håkon    24.Jan.  5.Mar  11.Apr. 12.Mai  
LD.3)            
             
 Pensjonistkomite            
 Hans Kristian Buer            
 Torill Hellgren            
 Thor A. Buer            
 Liv Haugeby Skogdalen            
 Egil Skogdalen            
             
 Andakter MBSS            
 Ingvild og Finn Labråten    27.Jan.  26.Mai      
 Jan Amund, Andreas og Egil    24.Feb.  7.Jul.      
 Elise, Ernst, Torill og Leif Håkon     24.Mar.        
 Odd Bekkholt og Odd Volen    28.apr  4.Aug.      
             
             
             
             
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>