Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Men talsmannen, Den Hellige Ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Joh 14, 26
 


 

 Navn

E-post

Mobilnr. 

Formann/leder 

Målfrid Ødegaard

maalfrid38@hotmai.com  

971 43 083  

Kjøkken/ annonseansv.

Anne-Thoril Horpestad 

annethoril.horpestad@gmail.com

979 86 036 

Misjonskontakt:

Håkon Teigland

hakonteigland@hotmail.com

452 54 442 

Kasserer:

Knut Espelund

post@grensebussen.no 

909 29 380 

Sekretør/ Teknisk ansv.  

Egil Skogdalen

egil@skogdalen.no

474 55 638 

 

 

 

 

 

 

Kommende samlinger

Vis hele programmet >>