Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Søk først Guds rike og hans rettferdighet.

Matt. 5:33

MARKER NORMISJON

Marker Normisjon ble grunnlagt 1.1.2005.

Foreningens visjon for arbeidet er: ”I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap” Vi ser behovet for å satse nytt og offensivt, og vi har et brennende ønske om å bli et fellesskap som lever opp til den ambisiøse målesettingen. Et ”hjem” der mange flere enn oss som er der nå kan finne sin plass og tjeneste.

Marker Normisjon eier Øymark Misjonshus, der mange av våre aktiviteter foregår. Høsten 2007  og våren 2008 foretok vi en stor utbedring av huset og et nytt tilbygg kom på plass. Her er det i 1.etasje nytt stort kjøkken og et flott rom til dekking av mat. I 2.etasje fikk "Leiligheten" et nytt aktivitetsrom. Ombyggingen gjorde det også mulig å få toaletter i 1. etasje. 

Foreningen har også noe av aktiviteten sin i Ørje Kirke. Blant annet øver Ørje Kirkes barnekor der annenhver tirsdag. 

  Ørje kirke 
 

Vi har stor bredde i arbeidet vårt. Knutepunktet for alle aktivitetene er storsamlingen som holdes annenhver søndag på Øymark misjonshus. Her møtes alle fra de helt minste til de over 90 år til samling om Guds ord og fellesskap med hverandre.

 

Av barne- og ungdomsarbeid har vi Onsdagsklubben og Ørje Kirkes Barnekor.  

 

Egne mannsmøter første torsdag i måneden.

 

For de eldre arrangeres det bl. a. pensjonistfester to ganger i året. Det har også blitt satset på husgrupper, der mange av våre medlemmer deltar.

Marker Normisjon følger de retningslinjer som er bestemt av organisasjonens generalforsamling.


Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

Kommende samlinger

Vis hele programmet >>