Marker Normisjon
- I kjærlighet til Jesus og vår neste være et levende og inkluderende fellesskap

Mannakorn fra Bibelen

Salige er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sine synder skjult.

Salme 32:1

PROGRAM

Programmet har for tiden ingen oppføringer.
Kommende samlinger

Vis hele programmet >>